Thông tin chi tiết Viettel FC vs XM Hai Phong FC ngày 09/10/2022

-
-