Thông tin chi tiết Viettel FC vs Hoang Anh Gia Lai ngày 18/10/2022

-
-