Thông tin chi tiết Sevilla vs Borussia Dortmund ngày 06/10/2022

-
-