Thông tin chi tiết SaiGon vs XM Hai Phong FC ngày 28/10/2022

-
-