Thông tin chi tiết Red Bull Salzburg vs Chelsea ngày 25/10/2022

-
-