Thông tin chi tiết Paris Saint Germain (PSG) vs Benfica ngày 12/10/2022

-
-