Thông tin chi tiết FC Copenhagen vs Borussia Dortmund ngày 03/11/2022

-
-