Thông tin chi tiết FC Barcelona vs Inter Milan ngày 13/10/2022

-
-