Thông tin chi tiết Eintracht Frankfurt vs Tottenham Hotspur ngày 05/10/2022

-
-