Thông tin chi tiết Dong A Thanh Hoa vs XM Hai Phong FC ngày 14/10/2022

-
-