Thông tin chi tiết Club Brugge vs FC Porto ngày 26/10/2022

-
-