Thông tin chi tiết Club Brugge vs Atletico Madrid ngày 05/10/2022

-
-