Thông tin chi tiết CLB TPHCM vs T T Hanoi ngày 19/10/2022

-
-