Thông tin chi tiết CD Magallanes vs Cobreloa ngày 23/09/2022

-
-