Thông tin chi tiết Brazil vs Switzerland ngày 28/11/2022

-
-