Thông tin chi tiết Bayern Munchen vs Inter Milan ngày 02/11/2022

-
-