Lịch thi đấu FIFA World Cup

Ngày 2022-11-20

Ngày 2022-11-21

Ngày 2022-11-22

Ngày 2022-11-23

Ngày 2022-11-24

Ngày 2022-11-25

Ngày 2022-11-26

Ngày 2022-11-27

Ngày 2022-11-28

Ngày 2022-11-29

Ngày 2022-11-30

Ngày 2022-12-01

Ngày 2022-12-02

Ngày 2022-12-03

Lịch thi đấu FIFA World Cup