Lịch thi đấu Ukraine Division 2

Ngày 2022-10-02

Ngày 2022-10-07

Ngày 2022-10-08

Ngày 2022-10-16

Ngày 2022-10-22

Ngày 2022-10-30

Ngày 2022-11-05

Ngày 2022-11-12

Ngày 2022-11-20

Ngày 2022-11-26

Lịch thi đấu Ukraine Division 2