Lịch thi đấu Slovenia 2.Liga

Ngày 2022-10-02

Ngày 2022-10-09

Ngày 2022-10-16

Ngày 2022-10-23

Ngày 2022-10-30

Ngày 2022-11-06

Ngày 2022-11-13

Ngày 2022-11-20

Ngày 2022-11-27

Ngày 2023-03-05

Ngày 2023-03-12

Ngày 2023-03-19

Ngày 2023-03-26

Ngày 2023-04-02

Ngày 2023-04-08

Ngày 2023-04-16

Ngày 2023-04-23

Ngày 2023-04-30

Ngày 2023-05-03

Ngày 2023-05-14

Ngày 2023-05-20

Lịch thi đấu Slovenia 2.Liga