Lịch thi đấu Kosovo Superliga

Ngày 2022-10-02

Ngày 2022-10-04

Ngày 2022-10-07

Ngày 2022-10-12

Ngày 2022-10-18

Ngày 2022-10-25

Ngày 2022-11-01

Ngày 2022-11-05

Ngày 2022-11-11

Ngày 2022-12-07

Lịch thi đấu Kosovo Superliga