Lịch thi đấu Burundi League

Ngày 2022-10-02

Ngày 2022-10-07

Ngày 2022-10-08

Ngày 2022-10-09

Ngày 2022-10-15

Ngày 2022-10-16

Ngày 2022-10-20

Ngày 2022-10-22

Ngày 2022-10-23

Ngày 2022-10-25

Ngày 2022-10-29

Ngày 2022-10-30

Ngày 2022-11-04

Ngày 2022-11-05

Ngày 2022-11-06

Ngày 2022-11-11

Ngày 2022-11-12

Ngày 2022-11-13

Ngày 2022-11-19

Ngày 2022-11-20

Lịch thi đấu Burundi League